Thema Transport & Logistics 2020

Logistics in the drivers’ seat: Progression is only possible by joining forces

De wereld is volop in ontwikkeling, dit heeft uiteraard ook zijn effect op de wereld van Transport en Logistiek.
Het is aan de sector om in de huidige snelheid te achtervolgen, te bumperkleven of om deze in te halen en op kop te gaan rijden.

Wij als Easyfairs staan voor “visit the future” en kiezen uiteraard voor de derde optie.

Een van de grote thema’s in de logistieke sector is het bundelen van krachten om gezamenlijk doelmatiger, goedkoper en duurzamer bezig te zijn.

TNO heeft als verbindende en onafhankelijke partij verschillende succesvolle samenwerkingsvormen tussen logistieke partijen in gang gezet.

Robbert Jansen van TNO stelt het treffend: ‘Samenwerking kan uiteenlopende vormen aannemen: elkaars bedrijfsmiddelen delen, samen transport organiseren, samen inkopen, samen een distributiecentrum gebruiken, investeren in een ICT-platform, het delen van informatie of combinaties daarvan. Vaak blijken bedrijven wel ideeën te hebben over samenwerking, maar beseffen ze onvoldoende hoe ze die gestalte kunnen geven. Want het gaat erom de harde, technische kant te combineren met de zachte, de psychologische aspecten van de samenwerking. Het gaat ook over de stijl van leidinggeven, het tot stand brengen van een gezamenlijke bedrijfscultuur, elkaar respecteren en vertrouwen.’

Transport& Logistics faciliteert deze krachtenbundeling

Tijdens de vakbeurs Transport & Logistics nemen wij het initiatief om deze  krachtenbundeling te faciliteren. Immers, vertrouwen en respect kan enkel ontstaan door persoonlijk contact, een vakbeurs is daar het ideale medium voor!

In het seminar programma zal het thema ‘Logistics in the drivers’ seat’ als rode draad dienen en zullen wij sessies bieden die de mogelijkheden van samenwerking zullen uitlichten, tips zullen geven hoe samenwerking écht kan werken voor transport en logistiek, meenemen in welke do’s en dont’s er zijn wanneer het om samenwerken gaat en zullen succesverhalen gedeeld worden.

Tot slot is de beursvloer voorzien zijn van vergaderruimtes die ingezet kunnen worden om samenwerkingsinitiatieven te onderzoeken of te beklinken. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het programma. Houd de website in de gaten.

Heeft u tips of wilt u zelf een kennissessie verzorgen? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar top